Köpvillkor

 

1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Du”) gör en beställning via www.fikamix.com, och där tillhörande sidor, (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Konditori Edsviken AB, organisationsnummer 559105-0918 (”Konditori Edsviken”). Övrig information om Konditori Edsviken samt kontaktuppgifter framgår på Hemsidan. Villkoren gäller dig som är konsument och som beställer via Hemsidan.

1.2

Konditori Edsviken accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. För att kunna beställa på Hemsidan måste Du ha fyllt 18 år. Konditori Edsviken förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Konditori Edsviken reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i teknisk specifikation, produktbeskrivning eller felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Konditori Edsviken har rätt att rätta till sådana eventuella misstag och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du beställt kommer Konditori Edsviken självklart att meddela dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Konditori Edsviken går vidare med att behandla beställningen. All bildinformation på Hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Konditori Edsviken ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

1.4

Hemsidan och allt innehåll på Hemsidan ägs av Konditori Edsviken eller dess licensgivare. Genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar är informationen skyddad. Produktnamn, varumärken, bilder, firmanamn och grafik, design, layout samt information om tjänster, varor och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Konditori Edsviken.

 

2. Beställning och Avtal

2.1

För att det ska gå att genomföra ett köp via Hemsidan måste Du acceptera våra Villkor. När du accepterar Villkoren förbinder Du dig därmed att följa dessa i sin helhet, samt du godkänner även att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Konditori Edsvikens integritetspolicy

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Konditori Edsviken bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Konditori Edsviken per e-post. Konditori Edsviken rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Fram till dess att din beställning bekräftats av Konditori Edsviken kan du återkalla din beställning. I det fall där beställningen återkallas så kommer Konditori Edsviken att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort för beställningen.

 

3. Kunduppgifter

3.1

Vid genomförande av beställning kommer Du att ombes uppge en del personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. I Konditori Edsvikens integritetspolicy finns mer information om hur vi på Konditori Edsviken behandlar personuppgifter.

 

4. Betalning, avgifter och priser

4.1

Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Prisuppgifter anges i SEK och är inklusive moms. Priser inkluderar ej betalnings- och fraktavgifter, dessa anges separat.

4.2

På Hemsidan framgår de sätt på vilka du har rätt att betala. Om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt har valts av dig och blivit godkänt av Konditori Edsviken har Konditori Edsviken rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Om fakturabetalning eller delbetalning väljs kan Konditori Edsviken eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Konditori Edsviken tar sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, eller att ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning ej fungerar vid tillfället då Du genomför köpet.  På Hemsidan anges eventuella begränsningar för betalningsalternativ.

 

5. Erbjudanden och Kampanjer

Konditori Edsviken kan när som helst erbjuda kampanjer på Hemsidan vilka kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, exempelvis gällande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller medan kampanjen är aktiv och enbart för de specifika produkter och varor som anges i samband med kampanjen av Konditori Edsviken. Konditori Edsviken förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Alla erbjudanden på specifika varor på Hemsidan är tidsbegränsade och gäller så länge lagret räcker.

 

6. Transport och leverans

6.1

Normalt levereras varor som finns i lager inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Konditori Edsviken skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Konditori Edsvikens leverans av varor och villkor för leveransen finner du i vår text om leveranser.

6.2

Förväntad leveranstid av varan framgår i orderbekräftelsen, i kassan samt/eller på den aktuella varusidan på Hemsidan. Om en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och inte annat särskilt avtalats, samt att den sena leveransen inte beror på dig som kund, har du rätt att häva köpet.

6.3

För paket som ska hämtas upp hos ombud ska Du göra detta inom tiden som anges i aviseringen. Normalt ska paket hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du kommer alltid att få en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. I det fall då Du inte hämtar ut paketet har Konditori Edsviken rätt att debitera dig en avgift på 300 kr (600 kr vid leveranser utanför Sverige), för frakt, returfrakt och orderhantering.

 

7. Ångerrätt

7.1

Vid köp av varor på Hemsidan gäller lagstadgad 14 dagars ångerrätt. Du har därmed rätt att ångra ditt köp förutsatt att du meddelar Konditori Edsviken detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot varan som beställts (ångerfristen).

7.2

Observera att ångerrätten INTE gäller för livsmedel. 

7.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Konditori Edsviken att du vill göra en retur och på vilka varor. Skicka ett mail till info@fikamix.com och ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. 

7.4

I det fall där du utnyttjar ångerrätten betalar Du returfrakten och du ansvarar även för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Från det datumet då Konditori Edsviken mottagit ditt meddelande att du önskar göra en retur har du 30 dagar på dig att skicka varan till oss. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

7.5

Vid returer betalar Konditori Edsviken tillbaka beloppet som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. Om du hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper och på så sätt orsakat någon form av skada, har Konditori Edsviken rätt att dra av en summa från summan som återbetalas, motsvarande värdeminskningen på de returnerade varorna.

7.6

Konditori Edsviken betalar snarast tillbaka beloppet, allra senast inom 14 dagar från det datum då Konditori Edsviken tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Konditori Edsviken har dock rätt att vänta med att genomföra återbetalningen till dess Konditori Edsviken har fått varan i retur. Förutsatt att inget annat överenskommits eller det föreligger något hinder för återbetalning via det ursprungligen valda betalalternativet, kommer du att få tillbaka pengarna via det betalalternativ du valde då du genomförde köpet.

 

8. Reklamation och garanti

8.1

Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan. Reklamationsrätten för livsmedel begränsas till produktens bäst-före-datum. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du fått en skadad vara ska du kontakta Konditori Edsviken så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Skicka ett mail till info@fikamix.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Bifoga gärna bilder.

8.2

Konditori Edsviken står för returfrakten vid godkända reklamationer.

8.2

Då reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Konditori Edsviken att kompensera dig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Konditori Edsviken strävar efter att detta ska genomföras inom 14 dagar från det att Konditori Edsviken tagit del av reklamationsärendet, dock kan det ta längre tid beroende på vilken typ av vara det är. Konditori Edsviken förbehåller sig rätten att neka en reklamation i det fall det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Konditori Edsviken följer strikt riktlinjerna från Allmänna Reklamationsnämnden vid reklamationer, se www.arn.se. Mer information finns att läsa på www.konsumentverket.se.

 

10. Länkar

Konditori Edsviken kan på Hemsidan länka till andra webbplatser som ligger utanför Konditori Edsvikens kontroll och webbplatser utanför Konditori Edsvikens kontroll kan länka till Hemsidan. Trots att Konditori Edsviken försöker säkerställa att Konditori Edsviken enbart länkar till webbplatser som delar Konditori Edsvikens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn, är Konditori Edsviken inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Var alltid försiktig och läs personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella hemsidan.

 

10. Force majeure

Konditori Edsviken ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter utanför Konditori Edsvikens kontroll såsom exempelvis extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, allmän arbetskonflikt, blixtnedslag, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, samt fel eller förseningar i tjänster från underleverantör som orsakats på grund av omständighet som angivits här. Dessa omständigheter ska utgöra grund som medför befrielse från påföljder och skadestånd. I det fall någon sådan situation skulle uppstå kommer Konditori Edsviken att informera dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Om omständigheten varat i över två månader har både Du och Konditori Edsviken rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

11. Ändringar av villkoren

Konditori Edsviken förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Eventuella ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Konditori Edsviken har informerat dig om ändringarna. Konditori Edsviken rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på vår Hemsida regelbundet för att se eventuella ändringar direkt.

 

12. Ogiltighet

I det fall där kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle döma att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser gälla och verkställas i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som ogiltigförklarats eller som ej går att verkställa kommer att ersättas av relevanta juridiska råd och vägledningar.

 

13. Tvist och tillämplig lag

13.1

Lösning på tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Konditori Edsvikens kundtjänst.

13.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Konditori Edsvikens kundtjänst, har du som kund rätt att vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Du hittar mer information på www.arn.se. Det går även att lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du lämnar in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras detta ärende automatiskt till korrekt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Tvistlösningsorganet kommer sedan att ta kontakt med oss för att försöka lösa tvisten utan att blanda in domstol. Konditori Edsviken följer, vid eventuell tvist, beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa Villkor ska tolkas enligt svensk lag och avgöras i första hand enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

-

Dessa Villkor fastställdes av Konditori Edsviken 2019-03-06.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
SvenskaEnglish
Moms visas:
Produkter
Övrigt